Spreek je doelgroep aan, speel in op geefredenen!

Waarom besluit iemand om donateur te worden? Waarom geeft iemand wel aan het ene doel en niet aan het andere? Er zijn immers een heel aantal goede doelen. Wat maakt dat iemand besluit om geld aan jouw doel te geven? Als je weet wat de beweegredenen zijn van je donateurs, dan kun je hierop inspelen. Wij vertellen je wat de belangrijkste motieven zijn en wat je hiermee kunt doen.

Het Nederlandse Donateurspanel deed een onderzoek naar de belangrijkste motieven van donateurs. De vijf belangrijkste zijn motieven van donateurs zijn:

  1. De zekerheid krijgen dat het geld goed wordt besteed
  2. Overtuigd zijn van de nood of ernst van het probleem
  3. Een goed gevoel krijgen van de donatie
  4. Het goede doel laat zich onafhankelijk toetsen op een effectieve besteding van zijn gelden
  5. Er is een duidelijk en concreet einddoel waar de bijdrage voor wordt gevraagd.

Vertel wat je donateur wil horen
Wat kun je met deze informatie? Elke donateur is natuurlijk anders, maar met deze vijf motieven kun je aan de slag om (potentiële) donateurs aan te trekken. Een groot deel van de donateurs uit het onderzoek vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk dat het geld goed wordt besteed en willen hier graag zekerheid in krijgen. Speel hier op in door aan de slag te gaan met je projectverantwoording en maak middelen die laten zien hoe het geld besteed wordt. Vertel ook verhalen over de doelgroep (waar je het werk voor doet) om de nood of ernst van het probleem aan te tonen.

Aan de slag!
Met deze motieven kun je dus aan de slag. Wees creatief, dan val je op! Meer lezen over waarom donateurs besluiten geld te geven? Bekijk het rapport van Het Nederlandse Donateurspanel. Wanneer je de behoefte van je donateurs kent, kun je bepalen welke content je moet maken en welke boodschap je wilt overbrengen. Newfunds kan je helpen om jouw acties meetbaar te maken, zodat je precies kunt zien waar welke donateur op reageert. Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Wil je meer weten over de trends en ontwikkelingen in fondsenwering? Meld je aan voor ons seminar.