Laat de AVG in je voordeel werken

Sinds 2018 zitten we in Nederland gebonden aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze is vertaald naar de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en stelt ook non-profitorganisaties voor uitdagingen. In veel gevallen heeft dit ertoe geleid dat goede doelen hun waardevolle donateurs- en leadsbestanden grondig hebben moeten opschonen. Eeuwig zonde, of biedt de AVG juist ook grote kansen?

Natuurlijk ervaren we een wetgeving die het bereiken van onze doelgroep aan banden legt niet direct als prettig. Waar je voorheen met gemak een ruim donateursbestand kon opbouwen, ligt de controle nu bijna volledig bij de (potentiële) donateur, die bij alles zijn consent moet geven voordat je zijn gegevens kunt inzetten. Maar je kunt het ook anders bekijken.

Besparingen
De AVG dwingt je als organisatie tot een efficiëntere werkwijze. Niet-relevante data moet je nu (wettelijk) op tijd verwijderen, waardoor het overgebleven bestand veel persoonlijker en relevanter wordt. Kwantiteit vs. kwaliteit. Concreet levert dit allerlei besparingen op: in tijd en geld, maar bijvoorbeeld ook in serverbelasting. Zo hebben al vele organisaties sinds de invoering van de AVG hun database bruikbaarder en duurzamer zien worden.

Vertrouwen
We hebben ook te maken met de privacybeleving van de (potentiële) donateur. Mensen zijn de laatste jaren veel bewuster geworden van hun eigen privacy. Zoals het basisvertrouwen in commerciële bedrijven op dit vlak stevig is afgenomen, geldt dit ook richting non-profitorganisaties. De meeste mensen stellen zich tijdens het geefproces minstens een keer de vraag: ‘Welke waarde staat er tegenover het weggeven van mijn persoonsgegevens?’.

Donateurs werven en behouden is dus eigenlijk werken aan een wederkerige relatie. Bij de AVG draait het allemaal om integriteit, vertrouwen en het afleggen van verantwoording. Dit zijn tevens belangrijke ingrediënten voor een gezonde relatie – zo ook voor die met je donateurs. Om aan deze relatie te bouwen zijn goede afspraken en duidelijke communicatie essentieel. Goed beschouwd reikt de AVG je hiervoor de (wettelijke) kaders al aan!

Hoe verder?
Maar hoe maak je nu een verbeterslag in de opslag van je persoonsdata èn voldoe je aan de privacywetgeving? Door het gebruik van een veelheid aan ict-systemen is het overzicht soms ver te zoeken. Bij veel organisaties zie je een combinatie van crm-systemen, losse spreadsheets, apps en nieuwsbriefsystemen, die zelden goed op elkaar aansluiten. Je wilt misschien gericht aan donateursprofielen werken door gegevens actueel te houden en te verrijken. Maar dit is zeker in deze situatie een ontzettend arbeidsintensieve taak, waarvoor de tijd en middelen vaak ontbreken.

Simpel, schoon en betaalbaar
De centrale donateursdatabase van Newfunds is slim ingericht op deze praktische belemmeringen. Door bij voorbaat al uit te gaan van gefragmenteerde en incomplete data – dit is namelijk bijna altijd een gegeven – houden we de database juist simpel en schoon en houden we het product betaalbaar. Geen uitgebreide functionaliteiten waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet, maar vooral gericht op de communicatie met je relatie. Een voorbeeld: heb je alleen nog maar het e-mailadres van een relatie? Geen probleem, je voert dit communicatiekanaal in zonder gelijk een persoon aan te maken, en kunt hier gelijk acties op uitvoeren. Langzamerhand verzamel je meer gegevens en verrijk je je data door gegevens aan elkaar te knopen.

De juiste focus
De regels en druk vanuit de AVG kunnen dus ook helpen om orde te scheppen in de chaos. Focus je niet op het verzamelen van zoveel mogelijk informatie, maar focus op je relatie met een donateur. Hoe bouw jij als organisatie hieraan? Wat wil je donateur zelf? Wat geef jij je donateur in ruil voor bepaalde persoonsgegevens? Wanneer je de energie in eerste instantie hierop richt en niet op het zo compleet mogelijk maken van het profiel van je donateur (je databestand), dan komt de rest vanzelf.