Privacyverklaring

Wie zijn we

Newfunds hecht veel waarde aan jouw privacy. Iedereen bij Newfunds zal er dan ook alles aan doen om je persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen.

 • We gebruiken je gegevens alleen in relatie tot de aangegeven doelen
 • We gaan zorgvuldig en veilig met je gegevens om
 • We delen je gegevens nooit zonder gegronde reden met derden
 • We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hieronder worden genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen

Gegevensverwerking

Van klanten bewaren wij de volgende gegevens:

 • Naam bedrijf
 • Adres bedrijf
 • Emailadres bedrijf
 • Telefoonnummers bedrijf
 • Bankrekeningnummer en betaalgegevens bedrijf
 • BTW-nummer bedrijf
 • Kvk-nummer bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Deze gegevens hebben wij nodig voor het versturen van offertes, facturen en andere noodzakelijke informatie ten behoeve van onze diensten/producten. Deze gegevens worden, waar noodzakelijk, gedeeld met partners binnen de Newrise-groep.

Solliciteer je bij Newrise B.V., dan bewaren we de volgende gegevens van je:

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen
 • Curriculum Vitae
 • Sollicitatiebrief

Deze gegevens bewaren wij voor het invullen van vacatures en het doen van sollicitatiegesprekken. Daarnaast worden ze bewaard voor een eventuele koppeling aan een toekomstige vacature. De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Rechten

Je hebt ten allen tijden het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens en het recht op intrekking van verleende toestemming. Wil je een van deze mogelijkheden benutten dan kun je contact opnemen met ons via https://newfunds.nl/contact of door te mailen naar info@newfunds.nl. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Newfunds.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door je browser. Maak je gebruik van onze website dan ga je akkoord dat wij gebruik maken van cookies. De gegevens die hiermee verzameld worden helpen om de website gebruikersvriendelijker te maken en om inzicht te krijgen in onze websitebezoekers. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Je gegevens worden niet met derden uitgewisseld

Wij maken op onze site ook gebruik van Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan is dat terug te vinden op onze website.